ŞUBEDEN DUYURULAR
 
PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ Hazırlayan: ESİN KÖYMEN
 
SONUNCUSU KAYSERİ`DE YAŞANAN VE ULKEMIZI SARSAN İNSANLIK SUÇU SALDIRILAR DURDURULMALIDIR

 

 
BASIN AÇIKLAMASI: ISTANBUL’DA YAŞANAN İNSANLIK SUÇU SALDIRILARI KINIYORUZ
 
ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA MESLEK ODALARININ ÖZERKLİĞİ BİR KEZ DAHA VURGULANMIŞTIR
19.4.1983 tarihli 66 sayılı KHK ile 6235 sayılı TMMOB Kanunu’na eklenen ve 30 yıl sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21.8.2014 tarih ve 77681855/330 sayılı “meslek odası temsilcilerinin uluslararası toplantı ve kongrelere katılabilmesi için Bakanlıktan izin alması gerektiğine” dair yazısı ile uygulamak istediği 6235 Sayılı Kanunun Ek-1.Maddesinin Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi istemi ile açtığımız davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Anayasa’ya aykırılık iddiamızı kabul ederek Anayasa Mahkemesine başvurulmasına karar vermişti. İtiraz yoluyla incelemeye alınan dosyada Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla; TMMOB Kanunu’nun Ek-1 maddesinin iptaline karar vermiştir.
 
Altı Eylül Belediyesi İmar Uygulamarı
Belediyemiz sınırları içinde yola cephesi bulunan parsellerde yol ile bina cephesi arasında kalan kısımlarda düzenlemeler yapılması, belediye sınırları içinde imar planı bulunan ve yapı ruhsatı verilecek inşaatlarda zemin terası uygulamaları, belediyemiz sınırları içerisindeki alanlarda asma katlı bina çözümlerinde, kat yüksekliklerinin artırılarak ergonomik ve ferah hale getirilmesi ve kullanıcılara maksimum fayda sağlanması hususlarının değerlendirilmesi.
 
MİMAR SİNAN PARKI FİKİR PROJESİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI
Yarışma kapsamında afiş, şartname, elektronik başvuru formu adresi, parkın elektronik (dwg formartında) kadastral mülkiyet haritası ve uydu görüntüsü bulunmaktadır.
 
MİMAR SİNAN PARKI FİKİR PROJESİ ÖĞRENCİ YARIŞMASI / Soru ve Cevaplar
Mimar Sinan Parkı Fikir Projesi Öğrenci Yarışması dahilinde yarışmacılar tarafından oluşturulan sorulara verilen cevaplardan oluşmaktadır.
 
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Taslağı (Mart 2015)
TC Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce hazırlanan "İMAR YÖNETMELİĞİ" üstünde değişikilik yapılmış olup, incelenmek ve üstünde görüş verilmek üzere meslek odamıza gönderilmiştir. Bahse konu yönetmeliği ileride inşaat faliyetleri açısından bağlayıcı olacağından üstünde görüş verilebilmesi hususunda yayınlanlanmakta olup, tarafımıza gönderildiği hali ile sayfanın altında elektronik kopyası ekte sunulmuştur.
YAYINLARIMIZ
EN AZ BEDEL HESABI
YARIŞMALAR
ETKİNLİKLERİMİZ
---
MİMARLIK HABERLER
Mimarlık Vakfı
İSTATİSTİKLER
Aktif Ziyaretçi : 1
Bugünkü Ziyaretçi : 192
Toplam Ziyaretçi : 3.556.111
©2012 Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi   MND Ajans