• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 24.RESİM YARIŞMASI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI İLK-ORTA ÖĞRETİM OKULLARI ÖĞRENCİLERİ ARASI

 RESİM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

23 Nisan Ulusal Bayramının, 103.yılı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 24’üncü resim yarışmasının;

AMACI      : Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi olarak her yıl farklı bir konuda resim yarışması etkinliği ile mimarlığı çocuklarımızın gündemine getirerek farkındalık oluşturulmasını mimarların, mimarlığın ve tasarımın önemli olduğunu vurgulamaktır. Bir duyarlılık eğitimi olarak görülen sanat eğitiminin, çocuğun duygu dünyasının gelişimine, ifade gücüne katkısı ve sanat eğitimi vurgusunun önemli olduğunun hissettirilmesi; duygu, düşünce ve hayallerinin bir biçimde ifade edilmesini amaçlamaktır. Mimarlar Odası, mimarlığın/mimarın toplumla yeni ilişkiler geliştirmesi yönündeki çabaları içerisinde, çocuklara tarihimizi, kültürümüzü, mimarlığı ve yapılı çevre hakkında duyarlılık kazandırmayı hedeflemek, Mimarlık ve çocuk ve çalışmaları, çocuklara mimarlık hakkında bilgi aktarmanın dışında, onların yaşadıkları çevreye nasıl baktıklarını anlamak ve yapılı çevreyi anlamalarına, doğru algılamalarına yardımcı olmaktır.

Mimarlar Odası, mimarlık vakıfları, çeşitli müzeler ve özel kurumlar tarafından yürütülen ve milli eğitim müfredatı ile yakından ilişkili olan bu çalışmaların amacı, çocuklarda farkındalık yaratmaktır.

KONUSU       :   “Cumhuriyetin 100. Yılında Çocukların Kentleri” 

29 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yıl dönümünü kutlayacağız. Bu zaman zarfında ülkemiz her anlamda değişimler yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. En fazla değişim de kentlerimizde gözlenmektedir. Cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye kırsal bir toplumdu.1927 yılında nüfusun yüzde 75,8’i kırsal, yüzde 24,2’si kentsel alanlarda yaşıyordu. 1980’lere geldiğimizde nüfusun hala yarısından fazlası kırsal alanlarda yaşamaya devam etmekteydi. Bugün ise tam tersi bir durum söz konusu. 2012 yılında yüzde 77,3 olan kentsel nüfusumuz,  2013 yılında yüzde 91,3 olarak ölçülmüştür. Ulusal bağlamda uzun yıllar gündeme oturan kırdan kente, taşradan merkeze göç; şimdilerde kentten kıra, merkezden taşraya ve metropollerden küçük şehirlere ve kıyı şehirlerine yönelmektedir 21. yüzyılın kentleşme ajandasında en önemli yeri işgal eden konulardan biri de sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin inşasıdır. Sürdürülebilir kentleşme ekonomik, çevresel ve toplumsal gereksinmelerin diğer canlıların ve gelecek nesillerin yaşam hakkına zarar vermeden ve halihazırdaki kent sakinlerinin yaşam kalitesini her bakımdan yükseltecek çözümleri içeren bir kentleşme arayışıdır. Yaşanabilir kentler ise yaşam kalitesinin yüksek olduğu doğaya, insana ve diğer canlıların yaşam hakkına da saygılı sürdürülebilir kentlerdir. Sonuç olarak; yaşanabilir kentlerin nasıl olacağını, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına doğru öğrencilerimizin resimler ile hayal etmesini düşündük ve Cumhuriyetin 100. Yılında Çocukların Kentleri”  olarak konu başlığını belirledik.

DEĞERLENDİRME    :

Yarışmaya katılanlar 4 gruba ayrılarak;

1. Grup İlkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencileri,

2. Grup İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri,

3. Grup Ortaokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencileri,

4. Grup Ortaokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri olarak değerlendirilecektir.

ÖDÜLLER                :

 

100.Yılda 100 Ödül verilecektir.

 

1.Grup (İlkokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencileri için 25 Ödül;

Birincilik/ İkincilik/ Üçüncülük ödülü, Mimarlar Odası Özel Ödülü, Balıkesir Kent Konseyi Ödülü ile

10 öğrenci için 100.yıl anı ödülü, 10 öğrenci için sergileme ödülü.

 

 2.Grup (İlkokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri için 25 Ödül;

 Birincilik/ İkincilik/ Üçüncülük ödülü/  Mimarlar Odası Özel Ödülü, Balıkesir Kent Konseyi Ödülü ile

10 öğrenci için 100.yıl anı ödülü, 10 öğrenci için sergileme ödülü.

 

 3.Grup Ortaokul 1. ve 2. Sınıf Öğrencileri için 25 Ödül;

 Birincilik/ İkincilik/ Üçüncülük ödülü, Mimarlar Odası Özel Ödülü, Balıkesir Kent Konseyi Ödülü ile

10 öğrenci için 100.yıl anı ödülü, 10 öğrenci için sergileme ödülü.

 

 4.Grup Ortaokul 3. ve 4. Sınıf Öğrencileri için 25 Ödül;

 Birincilik/ İkincilik/ Üçüncülük ödülü, Mimarlar Odası Özel Ödülü, Balıkesir Kent Konseyi Ödülü ile     

 10 öğrenci için 100.yıl anı ödülü, 10 öğrenci için sergileme ödülü.

 

Ayrıca yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür belgesi verilecektir.

 

YARIŞMA TAKVİMİ                  :

 

Yarışma Duyuru Tarihi

:

23 Nisan 2023 Pazar    

Son Katılım Tarihi

:

25 Mayıs 2023 Perşembe

Sonuç Bildirim Tarihi

:

31 Mayıs 2023 Çarşamba

www.balmim.org.tr web sayfasında duyurulacaktır.

Ödül Töreni ve Sergi Tarihi

:

www.balmim.org.tr web sayfasında ayrıca duyurulacaktır.

Soru – Cevap Tarihi

:

30 Nisan 2023 Pazar günü saat:17.30’a kadar info@balmim.org.tr e-posta adresine gönderilen sorular kabul edilecektir.

 

 

 

 

 

 

*Eserlerin ödül töreni ve sergi tarihi  İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtası ile  Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi ile Ayvalık-Bandırma-Burhaniye-Edremit Temsilcilikleri tarafından duyurularak ayrıca katılımcıların adreslerine de bilgi verilecektir.

YARIŞMA KOŞULLARI:

1-Yarışma serbest şekilde 23 Nisan 2023-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

2-Yarışmaya katılan resimlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve üretilmemiş olması gerekir.

3-Sergilemede ödül  alan 100 resim sergilenecektir.

4-Resimler iade edilmeyecektir. Eser sahibi yarışmaya katılarak telif hakkını Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Kent Konseyi’ne devrettiğini kabul ve beyan etmiştir.

5-Yarışma düzenleme kurulu Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Kent Konseyi olup; gerekli gördüğü takdirde yarışma takvimi üzerinde değişiklik yapabilir.

6-Yarışma ile ilgili tüm konular irtibat ve numaraları http://www.balmim.org.tr/ web sayfasından takip edilebilir.

KATILIM KOŞULLARI    :

1-Balıkesir İlinin 20 İlçesinde ( Altıeylül – Ayvalık – Balya - Bandırma – Bigadiç - Burhaniye – Dursunbey - Edremit – Erdek – Gömeç – Gönen – Havran – İvrindi - Karesi – Kepsut – Manyas – Marmara – Savaştepe -  Sındırgı – Susurluk) bulunan İlk/Ortaokulların tüm öğrencileri yarışmaya katılabilir.

2-Yarışmaya her katılımcı (1) adet (resim) ile katılabilir.

3-Resim kâğıtları 35 cm X 50 cm boyutlarında kullanılacaktır.

4-Resimde kullanılacak teknik serbest el ile; kalem tipi serbest (pastel boya, keçeli, sulu boya, guaj boya v.b.), renk ve benzeri özellikler tamamıyla katılımcının seçimine bırakılmıştır.

5-Bilgisayar çizimi resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Resimler paspartusuz ve çerçevesiz olacaktır.

7-Resmin yapıldığı resim kağıdının ön yüzünde katılımcının kimlik/adres v.b. bilgilerine dair hiçbir yazı/rakam/işaret belirtilmeyecektir. Aksi takdirde bu resimler değerlendirilme dışı kalacaktır.

9-Resmin yapıldığı resim kağıdının resim yapılmayan arka yüzüne katılımcı bilgilerinin yazılması şarttır.(Yarışmaya Katılan Öğrencinin Adı ve Soyadı  *Doğum Tarihi  * Okulu *Sınıfı *Ev Adresi *Velisinin Adı Soyadı –Telefonu-e-posta adresi) (ek:1) yazılması şarttır.

10-Yukarıdaki maddede belirtilen katılımcı bilgileri olmayan resimler değerlendirmeye alınmayacaktır.

11-Katılımcı, eserini/resmini hiçbir yerde yayınlamadan / paylaşmadan kendi Okul Müdürlüklerine ve/veya teslim edeceklerdir.

12- Eserini/resmini teslim etmekte sorun yaşayan katılımcılar, Mimarlar Odası Balıkesir Şubesinin e-posta adresi olan info@balmim.org.tr  iletişime geçeceklerdir.

13-Yarışmaya katılan tüm öğrenciler şartları ve seçici kurul kararlarını peşinen kabul etmiş sayılacaktır.

SEÇİCİ KURUL        :

1-Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Lisesi, İlk/ Orta Okullar Resim Öğretmenleri ile Mimarlar Odası Üyelerinden oluşacaktır.

2-Seçici Kurul Üyeleri 7 kişiden oluşacaktır. 7 kişilik seçici kurulun en az 3 üyesi Mimarlar Odası Üyesi olacaktır.

3-Seçici kurul resimleri öncelikle numaralandıracak sonra kurul üyeleri tarafından puanlama sistemi ile oylanacak olup; resmin özgünlüğü, sanatsal düzenleme ilkeleri ve elemanlarının kullanımı ile yaratıcılık konunun mesajına dikkat ederek katılan eserleri değerlendirecektir.

 

 

YARIŞMA SEKRETERYASI-İLETİŞİM

Nuray TURGUT

Tel: 0266 245 40 01 – 0535 400 73 77

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi

Dumlupınar Mahallesi Tabuk Sokak no:14 Karesi / Balıkesir

E-Posta: info@balmim.org.tr

 

 

 

 

Ek:1

 

KATILIMCI ETİKET ÖRNEĞİ*

 

Öğrencinin Adı Soyadı :

Doğum Tarihi :

Adresi  :

Okul Adı :

Sınıfı/Numarası :

Velisinin Adı Soyadı :

Telefonu :

e-posta :

 

       *Resim kağıdınızın arka yüzüne yazılacak etiket örneğiniz.

Dosyaya ulaşmak için tıklayınız.
Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası