• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

Mesleki Uygulama

Mesleki Uygulama


MİMARİ PROJE ÇİZİM VE SUNUŞ STANDARTLARI

MIMAR, mesleğini uygularken, çalışmalarında tasarımını  çizili belgeler ile bu belgeleri destekleyen yazılı dokümanla ifade eder. Tasarladığı binanın eksiksiz ve kusursuz uygulanmasını sağlamak için çizili ve yazılı olarak oluşturduğu belgeleri uygulama sürecinde de geliştirebilir. Bu çizili ve yazılı belgeler MİMAR`ın tasarımını  asgari olarak ifade etme araçlarıdır. Mimar tasarımını ifade etmek için var olan ve gelecekte de g
Detaylı Bilgi

Mesleki denetim uygulama Esasları

MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ   Madde 20 : Mesleki denetim uygulama esasları: a) Mimarlar Odasının mesleki denetim yapmaya yetkili birimleri, mesleki denetimi bir kamu kurumu niteliğinde olan Mimarlar Odasının tüzel kişiliği adına yaparlar. b) Ön proje çalışmaları, uygulama projesi, mesleki kontrollük ve kabul teslim çalışmaları, mimar tarafından yapılması ve iş sahibi tarafından mimara yaptırılması zorunlu olan ve mesleki denetim uygulanan hizmetle
Detaylı Bilgi

ŞARTNAMELER

Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi Mimarlar Odası Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rövöle-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve Enaz Bedel Tarifesi Mimari İç Mekan Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu(Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi Kentsel Tasarım Hizmetleri Ücret Şartnamesi  
Detaylı Bilgi

BÜRO TESCİL İŞLEMLERİ

SERBEST MİMARLIK HİZMETLERİ BÜRO TESCİL BELGESİ VERİLMESİ VE YENİLENMESİNDE UYULACAK ESASLAR Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini  “yaptıran”  serbest mimarlara serbest  mimarlık hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ile birlikte serbest mimarlık mührü verilir. Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü olmayan mimarlar, TMMOB Mima
Detaylı Bilgi

SÖZLEŞMELER

Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesi Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmetleri Sözleşmesi Ücretli Mimar Tip Sözleşmesi
Detaylı Bilgi

SMGM EĞİTİMLERİ

Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi 2008 yılı Eğitim Programı  /içeriklerde eğitimler takvimi SMGM 2008 yılı Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge   SMGM 2008 YILI ÇALIŞMA USUL ve ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE  Değerli Üyelerimiz, Bildiğiniz üzere "Sürekli Mesleki Gelişim Sistemi"; Mimarlar Odası`nın uzun yıllar süren araştırma ve hazırlıklarının ardından, 2004 Nisan tarihli Genel Kurul kararıyla kurulan SMGM t
Detaylı Bilgi

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası