• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

ŞARTNAMELER

Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi

Mimarlar Odası Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rövöle-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve Enaz Bedel Tarifesi

Mimari İç Mekan Düzenlemesi ve Donanımı Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi

Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu(Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi

Kentsel Tasarım Hizmetleri Ücret Şartnamesi
 

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası