• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

Şube Tarihçesi

TMMOB MİMARLAR ODASI BALIKESİR ŞUBESİ ADINA TAHSİSLİ ÖZHANCI KONAĞI

Balıkesir’de Mimarlar Odası, faaliyetlerine 31 Aralık 1987 tarihinde “Mesleki Denetim Görevliliği” olarak başlamış, 10 Nisan 1988 tarihinde Bursa Şubesine bağlı “Balıkesir Temsilciliği`ne dönüştürülmüştür. TMMOB Mimarlar Odası’nın 27-28 Mart 1992 tarihlerinde yapılan 33. Olağan Genel Kurulunda, Balıkesir Temsilciliğinin şube statüsüne dönüştürülmesine karar verilmiş, 1-2 Ağustos 1992 tarihlerinde ilk şube genel kurulu yapılmıştır. İlk dönem mesleki denetim görevliliğini İlker Yılmaz, ikinci dönem mesleki denetim görevliliğini Ural İbikoğlu yürütmüş, 2 Ağustos 1992 tarihindeki ilk şube genel kuruluna kadar Tuğrul Çömezoğlu üst üste 4 dönem temsilcilik başkanı olarak görev yapmıştır. Daha sonra sırasıyla Tuğrul Çömezoğlu (1992-1994), A. Esen Balıbek (1994-1996), Ural İbikoğlu (1997), K. Erol Tekbaş (1998), S. Cengiz Dikici (1998-2006), Erkan Ağabeyoğlu (2007), A. Tevfik Aykul (2007-2012), Sadi Özer (2012-….) şube başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Şubemiz Balıkesir İli, Merkez Dumlupınar Mahallesi, 2 Pafta, 41 Ada, 1 Parselde bulunan ve mülkiyeti Balıkesir İl Özel İdaresine ait olan ÖZHANCI KONAĞI’nda bulunan hizmet binasında bağlı birimleriyle birlikte etki alanındaki faaliyetlerini her geçen gün artan bir dikkat ve özenle sürdürmektedir.

Özhancı Konağı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 14.03.1986 gün ve 2134 sayılı kararı ile Sivil Mimarlık Örneği olarak tescil edilmiştir. "Özhancılar" veya "Kolonyacılar Evi" olarak bilinen sivil mimarlık örneği yapı, Balıkesir kentinin 15. yüzyıldan kalma çekirdek dokusunu oluşturan Anadolu geleneksel ev mimarisini yansıtan örneklerin çoğunun bulunduğu Dumlupınar Mahallesinde yer almaktadır. Günümüzde ayakta kalabilmiş az sayıda sivil mimarlık örneklerinden biri olan Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Binası, tapu kayıtlarında XIX. yüzyıl sonu XX. yüzyıl başlarına tarihlendirilmiştir. 

 

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası