Karesi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Tarafından Başlatılan Yeni Uygulama

RUHSAT ALIM AŞAMALARI

 

1)      Ruhsat Dosyası 5’er nüsha mimari, statik ve mekanik projeleri basılı olarak ilgili raporlarıyla birlikte, (ayrıca mimari projeler 1 takım halinde elektronik ortamda da düzenlenecektir.)  2`şer nüsha zemin etüd raporu ve evrak dosyası da dahil olmak üzere, proje müellifi ve yapı denetim firması imzaları tamamlanarak dilekçe ile kayda alınacaktır. (Planlı alanlar tip imar yönetmeliği`nin 57. maddesi gereğince)

(Dilekçe bilgisinde eksiksiz olarak mal sahibinin ad-soyad, cep telefon numarası, mail adresi,  açık adresi (iç kapı nosu ile birlikte), T.C nosu bulunmalıdır.) 

 

Gün içerisinde;

Dosya kabulü              08.30-09.30 ve 15.30-16.30   saatleri arasında 

Dosya dağıtımı                        09.30-10.30                     ``           ``           yapılacaktır.

 

2)      Projeler, ilgili kontrol birimlerine (otopark için imar ve şehircilik müdürlüğü`ne) incelenmek üzere dağıtılacak ve eğer varsa eksik tespitleri yapılacaktır.  (Kayıt tarihinden itibaren 15 gün içerisinde)

 

·        Ruhsat dosyası inceleme;     EK-1  kriterlerine göre yapılacaktır.

 

·        Mimari proje inceleme;          EK-2  kriterlerine göre yapılacaktır.

 

·        Zemin etüt rapor inceleme;   EK-3  kriterlerine göre yapılacaktır.

 

·        Mekanik proje inceleme;       EK-4  kriterlerine göre yapılacaktır.

 

·        Statik proje inceleme;           EK-5, EK5-1  kriterlerine göre yapılacaktır.

 

 

*** Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projeleri pazartesi günü 8.00-17.00 ve salı günü 08.00-12.00 saatleri arasında kayda alınacaktır. Kat irtifakı ve kat mülkiyeti projeleri kontrolleri ise salı tüm gün boyunca yapılacaktır.

 

*** Gün içerisinde teknik konulala ilgili danışma;   

           09.00-10.00 ve 13.30-14.30   saatleri arasında  yapılacaktır.

 

3)      Kontrollerden sonra tespit edilen eksikler (EK-7), mal sahibi Belediyeye davet edilerek, (SMS yoluyla) ruhsat ve proje ekibinden oluşan komisyonda bilgilendirilecek ve bir üst yazı (EK-6) ile dosya, mal sahibine bilgi verilerek, yapı denetim firmasına veya mal sahibinin kendisine iade edilecektir. 

 

        Eksik ruhsat dosya sunumu gün içerisinde saat 16.00-17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

4)      Eksiklikleri giderilen ruhsat dosyası, (evrak dosyası, beş nüsha projeler) proje müellifi ve yapı denetim firması imzaları tamamlanarak  yeniden kayda girecektir.

 

5)      İkinci kez gelen ruhsat dosyasındaki eksikliklerin giderilmemesi durumunda mal sahibine ilk dosyada olduğu şekilde durumu yeniden tebliğ edilecektir. Ayrıca, ilgili odalara müellifin proje durumu hakkında bilgi verilecektir.

 

6)      Kayda giren ruhsat dosyasında yapılan incelemelerde eksiksiz olduğunun tespiti durumunda, tüm projeler ilgili personel tarafından onaylanıp, mühürlendikten sonra onay tarihleri Müdürlüğümüzce sisteme işlenir ve dosyasıyla birlikte yapı kontrol müdürlüğü ruhsat servisinde yazım aşamasına geçirilir. Bu süreç içerisinde yapı sahibi tüm ruhsat harçlarını (ruhsat, kanal ve otopark)  yatırır.

 

7)      Ruhsatı yazılan dosyanın dış imzaları için; proje müellifleri, yapı sahibi, müteahhiti, şantiye şefi, yapı denetim yetkilisi ve denetçilerinin ruhsat yazım tarihi bildiriminden sonra en geç 2 iş günü içerisinde imzalarını tamamlamaları gerekmektedir. Dış imzalar tamamlandıktan sonra, ruhsat iç imzalara (belediyede ilgili memurlar ve idari imzalar) açılır. İmzaları tamamlanan ruhsat Bakanlığa bağlı iki ayrı sistem üzerinden onaylanır.

 

Gün içerisinde;

Ruhsat dış imzaları     09.00-10.00  ve 13.30-14.30  saatleri arasında

Ruhsat iç imzaları       10.00-11.00  ve 14.30-15.30        ,,           ,,       yapılacaktır.

8)      Ruhsatla birlikte dosyanın bir nüshası mal sahibine teslim edilir.

 

      Gün içerisinde dosya teslimi           16.00-17.00  saatleri arasında yapılacaktır.

 

TADİLAT, İSİM DEĞİŞİKLİĞİ, YENİLEME VB. DURUMLARDA RUHSAT ALIMI

 

            Belirtilen durumlarda ruhsat alımlarında, Yapı Denetim firmaları tarafından öncelikle seviye tespit tutanakları düzenlenecektir. İlgili projeler ve teknik raporlarıyla birlikte dilekçe ile dosya kayda alınarak, ruhsat alım aşamasındaki işlem sırasıyla devam ettirilecektir.

*** Tadilat amaçlı verilecek ruhsatlar için, yapılması planlanan tadilata konu olan imalatların yerinde yapım aşamasına geçilmeden önce tadilat projelerinin Belediyemize sunularak, tadilat ruhsatı alınması ve tadilata konu olan imalatların tadilat ruhsatı alındıktan sonra yapılması gerekmektedir. Aksi halde sunulan tadilat projeleri değerlendirmeye alınmayacak olup, onay verilmeyecektir. Ayrıca, yerinde yapılan inceleme neticesinde tadilatı düşünülen, ancak ruhsat eki projesine aykırı olarak yerinde mevcut olan imalatlar ile ilgili yasal hükümler uygulanacaktır.

 

 

              RUHSAT-YAPI KULLANMA AŞAMASINDAKİ KONTROLLER

 

İş Yeri Teslimi

Ruhsat alındıktan sonra, yapı denetim firmaları tarafından işyeri teslim tutanakları (3 nüsha) düzenlenerek, harita mühendisleri tarafından hazırlanan proje aplikasyon krokisi ile beraber Müdürlüğümüze aynı gün içerisinde dilekçe ile bildirilecektir. En geç 5 (beş) işgünü içerisinde de, Belediye onayları yaptırılacaktır. Buna istinaden, görevli memurumuz tarafından aynı gün içerisinde yerinde kontrolleri yapılarak, belediye onayları verilip, sisteme girişi yapılacaktır.

 

 

Temel Vizesi

Temel betonu atma seviyesine gelen inşaatlarda; beton atmadan önce yapı denetim firmalarının uygulama denetçisi tarafından, demir donatıları ve donatıların haritacısının çakmış olduğu aplikasyon kazıkları sınırları içerisinde uygulayıp uygulanmadığı, drenaj borularının ve kuyularının temel tesviye betonu alt seviyesinde olup olmadığı ile temel derinliğinin zemin etüt raporunda belirtilen değere göre kazılıp kazılmadığı böylelikle temelin sağlam zemine oturup oturmadığı kontrol edilerek, aynı gün içerisinde yapı denetim firmaları tarafından yapı aplikasyon tutanağı, %10 YIBF belgesi ekli dilekçe ile Müdürlüğümüze bildirilecektir. Buna istinaden, görevli memurumuz tarafından yine aynı gün içerisinde uygulamanın doğruluğu hususunda yerinde kontrolleri yapılacaktır.

*** Temel vizesi uygulaması 4 lü TUS lu işlerde de geçerli olacaktır.

Subasman vizesi

Subasman seviyesine gelen inşaatlarda; yapı denetim firmalarının uygulama denetçisi ve harita mühendisleri tarafından en-boy, subasman ve kat yüksekliği ölçüleri kontrol edilerek, aynı gün içerisinde harita mühendisi tarafından hazırlanan subasman ölçü krokisi ekli dilekçe ile Müdürlüğümüze bildirilecektir. En geç 5 (beş) işgünü içerisinde de, Belediye onayları yaptırılacaktır. Buna istinaden, görevli memurumuz tarafından yine aynı gün içerisinde uygulamanın doğruluğu hususunda yerinde kontrolleri yapılacaktır.

*** Subasman vizesi uygulaması 4 lü TUS lu işlerde de geçerli olacaktır.

Enerji Kimlik Belgesi ve Isı Yalıtım Vizesi

İnşaatın başlangıcından bitimine kadar olan aşamasında yapı denetim firmalarının uygulama denetçisi tarafından binanın duvar tipi kontrolleri ve ısı yalıtım kontrolleri (kolon-kiriş, duvarlar, çıkmalar, bodrum kat tavanı, sağır cephe duvarı, çatı ve/veya teras yalıtımları), o binaya ait olduğu anlaşılacak şekilde fotoğraf çekilerek yapılacaktır. Fotoğrafların renkli çıktıları yapı denetim firmasının yetkili makine mühendisi tarafından kaşe ve imza ile onaylanıp, dosya halinde Müdürlüğümüze sunulacaktır. Daha sonra yapı denetim firması tarafından  dilekçe ile Müdürlüğümüze yapılan başvuruya istinaden, görevli memurumuz tarafından Enerji Kimlik Belgesi ve Isı Yalıtım uygulamalarının doğruluğu hususunda yerinde kontrolleri yapılacaktır.

Kat Vizeleri

İnşaatın beton imalatı tamamlandıktan sonra, yapı denetim firmalarının uygulama denetçisi tarafından tüm kat yüksekliklerine ait ölçüler kontrol edilerek, Müdürlüğümüze dilekçe ile bildirilecektir. Buna istinaden, görevli memurumuz tarafından uygulamanın doğruluğu hususunda,  yerinde kontrolleri yapılacaktır.  Ayrıca, evrak bazında;

 

·        Temel vizesi

·        Subasman vizesi

·        Bina ölçü krokisi ve

·        Betonlara ait 7 ve 28 günlük basınç sonuçları da kontrol edilecektir.

Seviye Tespitleri

İnşaatın başlangıcından bitimine kadar olan aşamasında inşaatın seviye tespitinin yapılmasını gerektiren hallerde, yapı denetim firmaları tarafından hazırlanacak seviye tespit tutanağı ekli dilekçe ile Müdürlüğümüze bildirilecektir.

 

İnşaatın seviye tespitinin yapılmasını gerektiren durumlar;

 

·        Yapı Denetim Şirketi personel tespiti

(Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16.6 md.sine göre hazırlanacaktır.)

·        Yılsonu seviye tespiti

(Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 5.4.j md.sine göre hazırlanacaktır.)

·        Müteahhit  yada şantiye şefi istifalarına dair seviye tespiti

(Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 9.4 md.sine göre hazırlanacaktır.)

·        Ruhsat değişikliğine sebep olacak durumlarda  seviye tespiti

 

Bu kapsamda yapı denetim şirketinin sunmuş olduğu tüm tespitlerin resimli olması ve tadilata konu olan teknik raporun dilekçe ekinde sunulması gerekmektedir. İnşaata yeniden ruhsat düzenlenebilmesi için ve hakediş ödemelerine esas olmak üzere yapı denetim şirketine randevu verilerek, görevli memurumuz tarafından uygulamanın doğruluğu hususunda, yerinde kontrolleri yapılacaktır. İnşaatın yerinde ruhsat eki projelerine uygunluğu ve fiziksel seviyesi (EK-8) tespit edilecektir. Yapılan incelemede uygun olması halinde Müdürlüğümüz tarafından onaylanıp, sisteme girişi yapılacaktır.

*** Yerinde yapılan kontrollerde projesine aykırılıkların ve hataların olması durumunda; Yapı Tatil Zaptı düzenlenerek gerekli yasal işlemler yapılacaktır.


Ekler

Geri     Yukarı     Anasayfa
YAYINLARIMIZ
EN AZ BEDEL HESABI
YARIŞMALAR
ETKİNLİKLERİMİZ
---
MİMARLIK HABERLER
Mimarlık Vakfı
İSTATİSTİKLER
Aktif Ziyaretçi : 0
Bugünkü Ziyaretçi : 12
Toplam Ziyaretçi : 3.591.602
©2012 Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi   MND Ajans