Altı Eylül Belediyesi İmar Uygulamarı
Belediyemiz sınırları içinde yola cephesi bulunan parsellerde yol ile bina cephesi arasında kalan kısımlarda düzenlemeler yapılması, belediye sınırları içinde imar planı bulunan ve yapı ruhsatı verilecek inşaatlarda zemin terası uygulamaları, belediyemiz sınırları içerisindeki alanlarda asma katlı bina çözümlerinde, kat yüksekliklerinin artırılarak ergonomik ve ferah hale getirilmesi ve kullanıcılara maksimum fayda sağlanması hususlarının değerlendirilmesi.

ALTIEYLÜL BELEDİYESİ İMAR UYGULAMALARI
Altıeylül Belediye Başkanlığı Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 76,78,79,80’nolu kararlarının Üyelerimize duyurulması;

Konu:

Belediyemiz sınırları içinde yola cephesi bulunan parsellerde yol ile bina cephesi arasında kalan

kısımlarda düzenlemeler yapılması hususunun değerlendirilmesi.

Komisyon görüşü:

Belediyemiz sınırlan içinde imar planı bulunan alanlarda yapı ruhsatı verilecek inşaatlarda yapılacak

tesviye işi ile ilgili olarak;

Yola cephesi bulunan parsellerde yol ile bina cephesi arasında kalan kısım 0.00 kotuna kadar tesviye

edilebilir. Bina cephelerinde tesviye yapılması halinde oluşacak kot farklarında istinat duvarı da dâhil

gerekli tüm önlemler alınır.

Konu:

Belediyemiz sınırları içinde imar planı bulunan ve yapı ruhsatı verilecek inşaatlarda zemin terası

uygulamalarının değerlendirilmesi.

Komisyon görüşü:

Belediyemiz sınırları içinde imar planı bulunan alanlarda yapı ruhsatı verilecek inşaatlarda zemin

terası uygulamaları ile ilgili olarak;

Zemin terasları uygulamalarında; tabi zemin veya tesviye edilmiş zemin ile döşeme üst kotu arasında

kalan kısmın 75 cm ve daha az olduğu durumlarda, döşeme altında kalan kısmı doldurularak

kapatılmalıdır.

Konu:

Belediyemiz sınırları içerisindeki alanlarda asma katlı bina çözümlerinde, Kat yüksekliklerinin

artırılarak ergonomik ve ferah hale getirilmesi ve kullanıcılara maksimum fayda sağlanması.

Komisyon görüşü:

Belediyemiz sınırlan içerisindeki alanlarda asma katlı bina çözümlerinde, kat yüksekliklerinin

artırılarak ergonomik ve ferah hale getirilmesi ve kullanıcılara maksimum fayda sağlanması amacıyla;

imar planında 5 ve üstü kata müsaadeli yerlerde asma kat yapılmasına, asma katlı binalarda asmolen

döşeme yapıldığı durumlarda kat döşemesine 30 cm eklenerek bina gabarisinin yükseltilmesine, ada

içerisinde mevcut ruhsatlı emsal yapı varsa veya %50 mevcut ruhsatlı Yapılaşmanın olmadığı

durumlarda uygulanmalıdır. Ancak bu gabari içinde imar planında belirtilen kattan fazla kat

yapılamaz.

Konu:

Belediyemiz sınırları içerisindeki çatı katlarının daha fonksiyonel kullanımı, çatı aralarında kullanılabilir

mekân hacmini arttırarak, kullanıcılara ve yatırımcılara maksimum fayda sağlanması.

Komisyon görüşü:

Belediyemiz sınırlan içerisindeki alanlarda kaliteli bir mimari ve fiziksel çevrenin oluşturulması,

nitelikli mimarinin uygulanması ve estetik çözümlere ulaşılması için çatı katlarının daha fonksiyonel

kullanımı, çatı aralarında kullanılabilir mekân hacmini arttırarak, kullanıcılara ve yatırımcılara

maksimum fayda sağlanması amacıyla;

Çatı Yüksekliği ve Eğimi;

1. Bitişik komşu tarafına akıntı verilemez ve yatay dere yapılamaz.

2. Çatı eğimi %45`i geçemez.

3. Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır.

4. Çatı eğimi doğrultusunda çatının bir bölümü veya devamı, her eğim yönünde saçak ucuna kadar

devam ettirilir.

5. Çatıda birden fazla bağımsız bölüme ait birden fazla teras olması halinde birbirleri arasında en az

3.00 m. mesafe bırakılmak zorundadır. Bitişik nizam binalarda teras bırakılması durumunda bitişik

taraftan 2.00 m. çatı bölümü bırakılır. Bitişiğinde mevcut ruhsatlı bina olup, terasın bitişiğinde çatı

bölümü yoksa bu şart aranmaz.

6. Teras Çatılarda ısı ve su yalıtımı uygulaması ve kenarlarda 90 cm, parapet yapılması zorunludur. Bu

yükseklik 120 cm. ye kadar yükseltilebilir.

7. Tamamen teras olarak yapılan çatılarda merdiven evi yüksekliği 3.00 m. yi geçemez.

8. Binalarda çatı üzerine çıkmak için, en az (0,80*0,80) metre ebatlarında çatı çıkış kapağı

bulundurulur.

9. Tonoz ve mansart çatı; Çatı arası kullanımı olan, konut binaları ile ticari kullanımlı binalarda

yapılabilir, Mansart çatı yapıldığında çatı malzemesi arduvazlı mebran (şıngıl), çinko, titanyum çinko,

kenetli levhalar vb. malzeme ile kapatılması zorunludur. Kiremit vb. malzeme kullanılamaz. Saçak

ucunda çatı penceresi yapılabilir.

10. Tonoz ve mansart çatılar ayrık yapı nizamında yapılır, saçak ucundan başlayarak taşıyıcı sistem

hizasına kadar 2 metre yükselebilir.

11. Saçaklar alt kat döşeme hizasından itibaren 0,5 m. arttırılabilir, maksimum konsol boyu 2.00 m. yi

geçemez. Saçaklar parsel sınırlarını aşamaz.

12. Mahya yüksekliği 4,00 m. yi geçemez.

13. Çatı formu ne şekilde olursa olsun, kalkan duvar yüksekliği 2.00 m. yi geçmesi halinde ait kat

kolon hizasında düşey hatıl yapılacaktır. Kalkan duvarlar saçak ucunda yapılamaz.

14. Çekme kat görüntüsü veren çatılara izin verilmez.

Çatı Arası Kullanımı;

1. Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılamaz. Bu kısımlarda ancak su deposu, asansör kulesi doğal gaz

yönetmeliğine uygun olarak kazan dairesi ile son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı piyesler

yapılabilir. Bu durumlarda son kat bölümlerde minimum oda standartlarını sağlayacak en az iki oda

yapılır.

2. Çatı arasında iskân edilen bölümler emsal hesabına dâhil edilmez.

3. Çatı arasının son kat bağımsız bölümü ile birlikte kullanılması amacıyla son kat tavan betonu

kısmen veya tamamen yapılmayabilir.

4. Çatı betonarme hesaplarda gösterilmek kaydıyla en yüksek mahya kotunu aşmamak ve çatı eğimi

içinde kalacak şekilde eğimli beton olarak tertip edilebilir. (Çatı arası kullanıldığı durumlarda

geçerlidir.)

5. Çatının betonarme yapıldığı durumlarda; çatı aralarında düşey taşıyıcı sistemin betonarme

hesaplarında da gösterilmek kaydıyla devam ettirilmesi ve çerçeve sistemi oluşturulması

gerekmektedir.

6. Çatı arası iskân edilen bölümlerin en dar yüksekliği 1.20 m. den az olamaz. (Mansart ve tonoz

çatılar hariç.)

7. Çatı ile teras birlikte yapıldığında teraslar çatı büyüklüğünün %40 nı geçmeyecek şekilde yapılır, Bu

alan 40 metrekarenin altında kalırsa 40 metrekareye tamamlanabilir.

8. Tek bağımsız bölüm olan konut yapılarında ve özellik arz eden yapılarda değişik çatı çözümlerinin

şekline ve eğimine Altıeylül Belediyesi Mimari Estetik Komisyonu yetkilidir.

Geri     Yukarı     Anasayfa
YAYINLARIMIZ
EN AZ BEDEL HESABI
YARIŞMALAR
ETKİNLİKLERİMİZ
---
MİMARLIK HABERLER
Mimarlık Vakfı
İSTATİSTİKLER
Aktif Ziyaretçi : 1
Bugünkü Ziyaretçi : 109
Toplam Ziyaretçi : 3.688.664
©2012 - Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi   MND Ajans