• 0266 245 40 01
  • info@balmim.org.tr

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Diğer Duyurular

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230309-3.htm

Tüm Hakları Saklıdır © 2020 Balıkesir Mimarlar Odası